Love in Sapa : Duy Quý & Như Linh

0
81

Đi Sapa sướng nhất là cái thời tiết
Đúng là chỉ có chụp theo khoảnh khắc thui! Trời vừa nắng trong, một tí tẹo sau là mây mù kéo đến chẳng thấy người
1 ngày thật đẹp với cặp đôi của mình khi chạy theo khoảng khắc để có những bức hình đẹp.

Happy Couple : Duy Quý & Như Linh
Photographer : Quân Net

Love in Sapa : Quý & Linh
Love in Sapa : Quý & Linh
Love in Sapa : Quý & Linh
Love in Sapa : Quý & Linh
Love in Sapa : Quý & Linh
Love in Sapa : Quý & Linh
Love in Sapa : Quý & Linh
Love in Sapa : Quý & Linh
Love in Sapa : Quý & Linh
Love in Sapa : Quý & Linh
Love in Sapa : Quý & Linh
Love in Sapa : Quý & Linh
Love in Sapa : Quý & Linh
Love in Sapa : Quý & Linh
Love in Sapa : Quý & Linh
Love in Sapa : Quý & Linh
Love in Sapa : Quý & Linh
Love in Sapa : Quý & Linh
Love in Sapa : Quý & Linh
Love in Sapa : Quý & Linh
Love in Sapa : Quý & Linh
Love in Sapa : Quý & Linh
Love in Sapa : Quý & Linh
Love in Sapa : Quý & Linh
Love in Sapa : Quý & Linh
Love in Sapa : Quý & Linh
Love in Sapa : Quý & Linh
Love in Sapa : Quý & Linh
Love in Sapa : Quý & Linh
Love in Sapa : Quý & Linh
Love in Sapa : Quý & Linh
Love in Sapa : Quý & Linh
Love in Sapa : Quý & Linh
Love in Sapa : Quý & Linh
Love in Sapa : Quý & Linh
Love in Sapa : Quý & Linh
Love in Sapa : Quý & Linh
Love in Sapa : Quý & Linh
Love in Sapa : Quý & Linh
Love in Sapa : Quý & Linh
Love in Sapa : Quý & Linh
Love in Sapa : Quý & Linh
Love in Sapa : Quý & Linh
Love in Sapa : Quý & Linh
Love in Sapa : Quý & Linh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here