Pre-Wedding : Tình Phương

0
92

Bride & Groom: Tình + Phương
Photographer : QuânNet | www.phamquan.net
Facebook | Pinterest | Flick
Lighting : Nguyen Trieu
Make Up & Hair :
Location : Hải Phòng

Liên hệ đặt lịch chụp : 0979 790516
© Hi! Studio | www.phamquan.net

Khi yêu : – Ta không cần 1 ng tốt về mọi mặt . . .Mà ta cần 1 ng thật lòng với mình về mọi thứ . . . Rất vui khi được thực hiện những bộ ảnh cưới làm cho các bạn thích thú..

Wedding : Tình Phương

Wedding : Tình Phương

Wedding : Tình Phương

Wedding : Tình Phương

Wedding : Tình Phương

Wedding : Tình Phương

Wedding : Tình Phương

Wedding : Tình Phương

Wedding : Tình Phương

Wedding : Tình Phương

Wedding : Tình Phương

Wedding : Tình Phương

Wedding : Tình Phương

Wedding : Tình Phương

Wedding : Tình Phương

Wedding : Tình Phương

Wedding : Tình Phương

Wedding : Tình Phương

Wedding : Tình Phương

Wedding : Tình Phương

Wedding : Tình Phương

Wedding : Tình Phương

Wedding : Tình Phương

Wedding : Tình Phương

Wedding : Tình Phương

Wedding : Tình Phương

Wedding : Tình Phương

Wedding : Tình Phương

Wedding : Tình Phương

Wedding : Tình Phương

Wedding : Tình Phương

Wedding : Tình Phương

Wedding : Tình Phương

Wedding : Tình Phương

Wedding : Tình Phương

Wedding : Tình Phương

Wedding : Tình Phương

Wedding : Tình Phương

Wedding : Tình Phương

Wedding : Tình Phương

Wedding : Tình Phương

Wedding : Tình Phương

Wedding : Tình Phương

Wedding : Tình Phương

Wedding : Tình Phương

Wedding : Tình Phương

Wedding : Tình Phương

Wedding : Tình Phương

Wedding : Tình Phương

Wedding : Tình Phương

Wedding : Tình Phương

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here