Nụ cười để che giọt nước mắt

0
119

Cười làm sao để che hết nhữnq giọt nước mắt …
Giả vờ thế nào để giấu hết nhữnq vết cắt tronq tim …

Model : Hằng HồngKông
Photo & retouch : Quân Net
Concept & Stylist & M.U.A : Thu Berry
Location : Hà Nội

Liên hệ đặt lịch chụp : 0979 790516 | Quân Net
© Hi! Studio | www.phamquan.net

Hằng Hồng Kong

Hằng Hồng Kong

Hằng Hồng Kong

Hằng Hồng Kong

Hằng Hồng Kong

Hằng Hồng Kong

Hằng Hồng Kong

Hằng Hồng Kong

Hằng Hồng Kong

Hằng Hồng Kong

Hằng Hồng Kong

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here