Chụp ảnh cưới ở Hải Phòng

0
82

Pre-Wedding: G.Linh & Đ. Dương

Pre-Wedding: G.Linh & Đ. Dương

Pre-Wedding: G.Linh & Đ. Dương

Pre-Wedding: G.Linh & Đ. Dương

Pre-Wedding: G.Linh & Đ. Dương

Pre-Wedding: G.Linh & Đ. Dương

Pre-Wedding: G.Linh & Đ. Dương 

Pre-Wedding: G.Linh & Đ. Dương

Pre-Wedding: G.Linh & Đ. Dương

Pre-Wedding: G.Linh & Đ. Dương

Pre-Wedding: G.Linh & Đ. Dương

Pre-Wedding: G.Linh & Đ. Dương

Trong tình yêu, đôi khi chỉ cần một người bước một bước, người còn lại sẵn sàng bước 999 ước còn lại.
Nhưng sự dũng cảm của 999 bước đó gộp lại cũng ko bằng sự dũng cảm cần có của Bước Đầu Tiên.!

Pre-Wedding: G.Linh & Đ. Dương

Pre-Wedding: G.Linh & Đ. Dương

Pre-Wedding: G.Linh & Đ. Dương

– Chân trái hỏi chân phải :
. Tại sao tay trái và tay phải có thể nắm chặt nhau mà chúng ta lại không thể, cứ phải bước đi theo nhau ?
– Chân phải trả lời :
..Vì chúng ta sinh ra để đi tìm kiếm hạnh phúc. . còn họ sinh ra để nắm giữ hạnh phúc. . . .

Pre-Wedding: G.Linh & Đ. Dương

Pre-Wedding: G.Linh & Đ. Dương

Pre-Wedding: G.Linh & Đ. Dương

Pre-Wedding: G.Linh & Đ. Dương

Pre-Wedding: G.Linh & Đ. Dương

Pre-Wedding: G.Linh & Đ. Dương

Pre-Wedding: G.Linh & Đ. Dương

Pre-Wedding: G.Linh & Đ. Dương

Pre-Wedding: G.Linh & Đ. Dương

Pre-Wedding: G.Linh & Đ. Dương

Pre-Wedding: G.Linh & Đ. Dương

Pre-Wedding: G.Linh & Đ. Dương

Pre-Wedding: G.Linh & Đ. Dương

Pre-Wedding: G.Linh & Đ. Dương

Pre-Wedding: G.Linh & Đ. Dương

Pre-Wedding: G.Linh & Đ. Dương

Pre-Wedding: G.Linh & Đ. Dương

Pre-Wedding: G.Linh & Đ. Dương

Pre-Wedding: G.Linh & Đ. Dương

Pre-Wedding: G.Linh & Đ. Dương

Pre-Wedding: G.Linh & Đ. Dương

Pre-Wedding: G.Linh & Đ. Dương

Pre-Wedding: G.Linh & Đ. Dương

Pre-Wedding: G.Linh & Đ. Dương

Pre-Wedding: G.Linh & Đ. Dương

Pre-Wedding: G.Linh & Đ. Dương

Pre-Wedding: G.Linh & Đ. Dương

Pre-Wedding: G.Linh & Đ. Dương

Pre-Wedding: G.Linh & Đ. Dương

Pre-Wedding: G.Linh & Đ. Dương

Pre-Wedding: G.Linh & Đ. Dương

Pre-Wedding: G.Linh & Đ. Dương

Pre-Wedding: G.Linh & Đ. Dương

Pre-Wedding: G.Linh & Đ. Dương

Pre-Wedding: G.Linh & Đ. Dương

Pre-Wedding: G.Linh & Đ. Dương

Pre-Wedding: G.Linh & Đ. Dương

Pre-Wedding: G.Linh & Đ. Dương

Pre-Wedding: G.Linh & Đ. Dương

Bride: G.Linh & Groom: Đ. Dương
Photographer & Retouch : Quân Net | www.phamquan.net
Makeup & Hair: Elizabeth Wedding
Assist : Thịnh Phạm Quang
Location : Hải Phòng

Liên hệ đặt lịch chụp ngay các bạn nhé : 0984 732393

Follow on Facebook : Quân Net
Like Pages Facebook : Hi! Studio

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here