Jummy – Ngày bắt đầu chụp

Kỉ niệm đáng nhớ nhất của Quân trong sự nghiệp thay đổi mình chuyển sang chụp ảnh là nhờ em này đây :)  

Bài học thứ 4: Bố cục hình ảnh

Lười viết bài quá! Những bài học mà mình rút được kinh nghiệm từ học được từ chụp hình ra cũng bình thường thôi!...

Buổi học nhiếp ảnh thứ 3: Độ nhạy sáng (ISO)

ISO có các thông số: 50  > 100  > 200  > 400  > 800  > 1600  > 2400 50 > 100 = 1f(khẩu độ) ISO100 là con...

Buổi học nhiếp ảnh thứ 2: Khẩu độ, đo sáng

Đáng ra được học Nhiếp ảnh vào thứ ba và thứ năm hàng tuần, nhưng hôm qua(là thứ 5) lại có nhiều việc bận...

Nhiếp ảnh cơ bản!

He he! Học Nhiếp ảnh cũng hay lắm! Nắm bắt được những cái cơ bản để có cái tiền đề học tập những cái...