Buổi học nhiếp ảnh thứ 2: Khẩu độ, đo sáng

Đáng ra được học Nhiếp ảnh vào thứ ba và thứ năm hàng tuần, nhưng hôm qua(là thứ 5) lại có nhiều việc bận quá lên không có học được thành ra hôm nay mới học tiếp được buổi thứ 2 Hôm nay được học cách lấy nét, về thông số Khẩu độ, làm thế […]