ISO có các thông số:
50  > 100  > 200  > 400  > 800  > 1600  > 2400
50 > 100 = 1f(khẩu độ)

ISO100 là con số trung bình hay dùng(hình ảnh mịn)
Trên 100 gọi là ISO cao
Dưới 100 goi là ISO thấp

Chú ý:
– ISO cao nó nhậy sáng, nhận ánh sáng mạnh hơn dùng cho môi trường ánh sáng yếu > ISO càng cao hình càng bị nhiễu hình, không mịn.
Ví dụ: ISO 800 – 1600 …
– ISO thấp cảm nhận ánh sáng yếu
Ví dụ: ISO 25, 50 cho hình ảnh sắc nét, có độ mịn cao

1 điều hôm nay rút được ra kết luận là 1 khẩu độ = 1 Tốc độ = 1 ISO ( Tức là khi tối quá mà tăng Tốc độ lên rồi, mở hết khẩu mà vẫn tối thì nghĩ đến

ISO, khi tăng 1 Khẩu độ thì tăng ISO lên 1 bậc, nếu tăng 1 khẩu độ và 1 bậc tốc độ ta sẽ nâng lên 2 bậc ISO)

ví dụ:
Trung bình
Tv 60   | Av5.6   | ISO 100

Tăng Tốc độ
Tv 125   | Av5.6   | ISO 200

Tăng cả tốc độ và khẩu độ
Tv 125   | Av8  | ISO 400

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *