Oanh Jummy

Quân rất quý bạn Model này! Bạn ấy có cái nick name là: Jin Ying (Oanh Jummy) Ngày đầu tiên bước chân vào con đường nhiếp ảnh, Q đã gặp bạn ấy! Một điều gì đó từ bạn ấy đã thôi thúc Quân tiếp tục trên con đường này! Đây là bộ ảnh ngày Quân […]