Chụp ảnh cưới ở Hải Phòng

  Trong tình yêu, đôi khi chỉ cần một người bước một bước, người còn lại sẵn sàng bước 999 ước còn lại. Nhưng sự dũng cảm của 999 bước đó gộp lại cũng ko bằng sự dũng cảm cần có của Bước Đầu Tiên.! – Chân trái hỏi chân phải : . Tại sao […]