Bài học thứ 4: Bố cục hình ảnh

Lười viết bài quá! Những bài học mà mình rút được kinh nghiệm từ học được từ chụp hình ra cũng bình thường thôi! nhưng có thể nó là cơ bản. Phải viết ra để không bao giờ quên cái cơ bản này mới được. Đọc tiếp “Bài học thứ 4: Bố cục hình ảnh”

Buổi học nhiếp ảnh thứ 3: Độ nhạy sáng (ISO)

ISO có các thông số:
50  > 100  > 200  > 400  > 800  > 1600  > 2400
50 > 100 = 1f(khẩu độ)

ISO100 là con số trung bình hay dùng(hình ảnh mịn)
Trên 100 gọi là ISO cao
Dưới 100 goi là ISO thấp Đọc tiếp “Buổi học nhiếp ảnh thứ 3: Độ nhạy sáng (ISO)”

Buổi học nhiếp ảnh thứ 2: Khẩu độ, đo sáng

Đáng ra được học Nhiếp ảnh vào thứ ba và thứ năm hàng tuần, nhưng hôm qua(là thứ 5) lại có nhiều việc bận quá lên không có học được thành ra hôm nay mới học tiếp được buổi thứ 2

Hôm nay được học cách lấy nét, về thông số Khẩu độ, làm thế nào để đúng sáng, dư sáng hay thiếu sáng… Đọc tiếp “Buổi học nhiếp ảnh thứ 2: Khẩu độ, đo sáng”